College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit 3 leden, met elk een eigen portefeuille:


Drs. D.J. (Dick) Pouwels, voorzitterDick Pouwels - lid College van Bestuur - HAS Hogeschool

 • Internationalisering
 • Marketing & Communicatie
 • Personeel & Organisatie 
 • Externe bestuurlijke samenwerking
 • Toezicht en medezeggenschap
 • New Business Development
   

Drs. L.G.M. (Liz) Chermin, lidLiz Chermin - lid College van Bestuur - HAS Hogeschool

 • Onderwijs
 • Kennisontwikkeling
 • Kennistransfer
 • Ondernemerschap
   

Dr. E.W.G.M. (Erwin) van Geenen, lidErwin van Geenen, lid College van Bestuur HAS Hogeschool

 • Control
 • Financiën
 • Bedrijfsvoering, binnen de portefeuille Bedrijfsvoering vindt de aansturing plaats van de afdelingen:
  • Control, Finance & Reporting
  • Informatisering & ICT
  • Facilitaire Zaken
  • Personeel & Organisatie
  • Marketing & Communicatie
  • Studentzaken & International Office 

Onder het College van Bestuur functioneren directieteams die verantwoordelijk zijn voor de marktclusters (waaronder opleidingen, onderzoek en kennistransfer) en het cluster New Business Development. 

College van Bestuur - HAS Hogeschool


Contact College van Bestuur

Het College van Bestuur is via de volgende gegevens bereikbaar:
Telefoonnummer: (088) 890 36 10
Email: Bestuurssecretariaat@has.nl