HAS Zuidwestelijke Delta

HAS Hogeschool actief in de Zuidwestelijke Delta

HAS Hogeschool wil haar positie in de Zuidwestelijke Delta versterken. De versterking vindt uiteraard plaats op het gebied van agro, food en leeromgeving in de regio. Ontwikkeling in de regio staan centraal voor deze 3 sectoren. Om de versterking vorm te geven is in 2014 door HAS Hogeschool een verkenning gestart met het bedrijfsleven en overheden. Deze verkenning heeft een vervolg gekregen in de eerste helft van 2015. Nu drie jaar later zijn we volop in gesprek met onze partners om de beweging richting deze regio concreet invulling te geven.

Dit heeft allemaal geleid tot nadere inkleuring van ontwikkelingen in de regio. Zowel de economische ontwikkelagenda in de regio als de gewenste ontwikkeling van kennis- en onderwijsinstellingen zijn op dit moment in volle gang in de Zuidwestelijke Delta.

Intensieve samenwerking met het werkveld

HAS Hogeschool werkt intensief samen met bedrijven en overheden in de regio Zuidwestelijke Delta. Samenwerkingen vindt altijd plaats samen met studenten. Voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden zijn:

  • Beroepsopdrachten (afstudeeropdrachten van studenten)
  • Stages
  • Minors (verbreding of verdieping van kennis van onze studenten)
  • Excursies

Kernthema's

HAS Zuidwestelijke Delta werkt vanuit een aantal kernthema’s:

  • Food/keten en consument
  • Biobased economy
  • Bodem & water
  • Hightech agro
  • Ondernemerschap