Internationalisering

Internationalisering: optie wordt noodzaak

De wereldwijde vraag naar kwalitatief goed hoger onderwijs blijft groeien. Ook in Nederland komen onze studenten steeds vaker te werken in een internationaal georiënteerd werkveld en in internationale teams. Dat vergt een internationale oriëntatie en interculturele vaardigheden.
 

Internationaliseringsbeleid

Daarom gaan we internationalisering verder integreren in onze drie primaire processen:
- onderwijs
- kennisontwikkeling
- kennistransfer.
 
Met internationalisering op de HAS willen we:
- Studenten internationale competenties laten verwerven om als professional in een internationale context plezierig en effectief te kunnen functioneren,
- Een stevige internationale (kennis)positie ontwikkelen om bedrijven en organisaties te kunnen ondersteunen bij hun internationale innovatie- en ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van vakkennis, capacity building en ontwikkelingssamenwerking.
 
HAS Hogeschool heeft de afgelopen jaren door de inspanningen en het enthousiasme van velen mooie stappen gezet op het gebied van internationalisering. Met als belangrijkste doel om de internationale arbeidspositie van onze studenten te versterken.
 

Internationale building blocks

In de afgelopen jaren heeft HAS Hogeschool de volgende internationale building blocks opgezet:
- Internationaliseringsaspecten in het curriculum van (een aantal van) onze opleidingen;
- Buitenlandstage verplicht voor alle studenten;
- Engelstalige opleidingen: International Food & Agribusiness en Horticulture & Business Management (locatie Den Bosch) en Business Management in Agriculture & Food op onze locatie in Venlo
Het internationale projectenbureau waarbij zowel buitenlandse projecten worden geworven en uitgevoerd, als maatwerk trainings-programma’s in Nederland voor internationale groepen. Daarnaast werkt HIP aan opbouw van een strategisch relatienetwerk.
 
De buitenlandstage wordt over het algemeen hoog gewaardeerd door studenten. Op het gebied van internationale student mobiliteit hebben we als HAS de eerste positie in Nederland verworven. Via HAS International Projects (HIP) groeit ons portfolio aan internationale projecten en daarmee het aantal medewerkers dat zo eigen internationale ervaring kan opdoen.
 

Internationalisering integreren

De komende jaren gaan we internationalisering verder integreren.
Doelstellingen hierbij zijn:
 
1. Internationalisering is stevig verankerd in de eindtermen van elke opleiding
2. Via het ontwikkelen en implementeren van een internationale bedrijven strategie realiseren we:
- Voldoende en kwalitatief goede internationale stages (alle opleidingen)
- Voldoende internationale afstudeerprojecten (m.n. International Food & Agribusiness, Horticulture and Business Management, vanaf 2018 International Farm Management)
- Groei in internationaal cursusaanbod (HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen)
3. Jaarlijks twee EU gefinancierde (onderzoeks-)projecten via een ontwikkelde Europa strategie
4. De HAS gebouwen hebben een internationale infrastructuur en sfeer (welcoming environment)
 
Daarnaast willen we stevig toewerken naar:
5. Alle opleidingen hebben ten minste twee anderstalige modules vanuit internationale context
6. Landenfocus: we hebben een lijst met A, B en C landen gedefinieerd, gebaseerd op strategische samenwerking