Missie

 
De missie van HAS Hogeschool is geworteld in 70 jaar historie, verandert de komende jaren niet en zal ons ook de komende 10 jaar inspireren.
 

De missie van HAS Hogeschool:

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidingen expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving, dat: 
  • Voorziet in de behoefte van studenten vanuit specialistische en brede opleidingen;
  • Voorziet in de behoefte van het beroepenveld door voldoende hoogwaardig opgeleide professionals op HBO- en HBO+-niveau;
  • Voorziet in de behoefte aan toepassingsgericht onderzoek en advies voor het bedrijfsleven;
  • Voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte trainingen en cursussen voor (werkenden in) het bedrijfsleven op HBO- en HBO+-niveau.