Missie en visie

Missie en visie van HAS Hogeschool 
 

Missie

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidings- en expertisecentrum in Zuid Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving, dat:

  • Voorziet in de behoefte van studenten vanuit specialistische en brede opleidingen;
  • Voorziet in de behoefte van het beroepenveld door voldoende hoogwaardig opgeleide professionals op HBO- en HBO+-niveau;
  • Voorziet in de behoefte aan toepassingsgericht onderzoek en advies voor het bedrijfsleven;
  • Voorziet in de behoefte aan praktijkgerichte trainingen en cursussen voor (werkenden in) het bedrijfsleven op HBO- en HBO+-niveau.


Deze missie hebben we vertaald in een aanpak, in onze ‘way of working’: het HAS-concept. Deze aanpak onderscheidt ons van veel andere hogescholen. Onze aanpak waarin het persoonlijke karakter, de sterke gerichtheid op de beroepspraktijk en het realiseren van innovatieve oplossingen door jarenlange ervaring hand-in-hand gaan.

 

Visie

We bouwen op ons fundament:

  • Een ondernemende top-hogeschool breed in agro, food en leefomgeving, een zelfstandige hogeschool, actief verbonden met het bedrijfsleven in haar omgeving
  • Ons onderwijsconcept gaat over ondernemend leren in een sterke wisselwerking met de beroepspraktijk. Een wisselwerking die we professioneel vormgeven via de activiteiten van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen: real life experience voor onze studenten en docenten, maar ook een stevige support voor de beroepspraktijk in innovatie, ontwikkeling en leven-lang-leren
 

De (organisatie van de) HAS staat stevig dankzij:

  • gemotiveerde teams, ondernemende professionals, met veel eigen ruimte en een sterke eigen verantwoordelijkheid
  • integriteit: kwaliteit van het onderwijs en respect voor studenten, staan hoog in het vaandel en staan daarmee niet ter discussie
  • een platte en fitte organisatie: iedereen is gericht op het realiseren van de doelstelling van de HAS
 
Financieel hebben we een gezonde en solide basis: dat geeft ons ruimte om te ondernemen en onze eigen ontwikkeling te initiëren.