Organisatie HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op 2 vestigingen: Den Bosch en Venlo. Het is een middelgrote hogeschool waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Onze kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs.

De HAS richt zich op 3 kernactiviteiten:

  • hbo onderwijs,
  • kennistransfer en
  • kennisontwikkeling.

HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen verzorgt zakelijke dienstverlening in de vorm van onderzoek, consultancy, opleiding en training in de Agri- en Foodbusiness en Milieusector. Daarnaast voert HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen  projecten uit op het terrein van: product- en procesontwikkeling; kwaliteit en logistiek; marketing; dierlijke en plantaardige productie; milieu; stad- en streekontwikkeling; management en organisatie.

Studentenaantallen
HAS Hogeschool heeft 3700 voltijdstudenten die studeren aan zowel Nederlandstalige als Engelstalige hbo bacheloropleidingen. Via HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen volgen daarnaast 640 cursisten verschillende bedrijfsopleidingen.

Wij geloven dat we door het continu prikkelen en ontwikkelen van talenten iets wezenlijks bijdragen aan een sterke agrofoodsector en leefomgeving.