Organisatiestructuur

Juridische en interne organisatiestructuur

HAS Hogeschool is een stichting (Stichting HAS Opleidingen) die haar organisatiestructuur heeft opgebouwd rond de processen:
 • Bestuurlijk:
  het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag en fungeert als resultaatverantwoordelijke eenheid onder de Raad van Toezicht;
 • Primair:
  de opleidingen en HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen voeren, ieder in hun eigen marktsegment, de kernactiviteiten (onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten) van HAS Hogeschool uit;
 • Ondersteunend:
  de 6 diensten verrichten ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten.
 
Toezicht en leiding van HAS Hogeschool berust bij de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Bestuurssecretariaat.
 
Zowel het College van Bestuur als de sectoren maken gebruik van de stafdiensten:
 • Communicatie & Marketing
 • HAS Services (Facilitaire Diensten en IT)
 • Financiën & Control / Finance & Reporting
 • Personeel & Organisatie
 • Student-Roosterzaken / International Office
 • Vitaliteitscoach
 

Organisatieschema

Organisatieschema HAS Hogeschool versie nov2016