Sustainable Development Goals

HAS Hogeschool draagt bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)

Het is overduidelijk dat onze wereld in een ongekend tempo verandert. Dit brengt een reeks aan maatschappelijke uitdagingen in het agrofood- en leefomgevingsdomein met zich mee. Zo moeten agrofoodbedrijven binnen tien tot vijftien jaar al zoveel mogelijk duurzaam, klimaatneutraal en circulair opereren. Tegelijkertijd moet de internationale voedselproductie omhoog en de veiligheid gegarandeerd. In nutritioneel opzicht moet het voedsel veel gezonder worden. En dat alles tegen een drastisch veranderende achtergrond. De trek naar de steden, het veranderende klimaat, de verouderende agrarische beroepsbevolking, het veranderde krachtenveld in de distributie en ga zo maar door. Ondertussen bieden deze uitdagingen ook veel kansen voor iedereen die zich er bewust van is.

Kansen op onderwijsgebied

Zo biedt het voor HAS Hogeschool kansen op onderwijsgebied. Onze missie is het opleiden van jonge mensen en die zich laten ontwikkelen om met de grote uitdagingen van onze maatschappij op het gebied van agro, food en leefomgeving aan de slag te gaan. En meer dan dat: verschil te maken. Via onze onderwijsprogramma’s geven we studenten en cursisten de kennis en leren we ze vaardigheden aan om een succesvolle bijdrage te leveren aan uitdagingen als voedselzekerheid, de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen, het verbeteren van de bodem, gezond eten, een gezonde leefomgeving, terugdringen van welvaartsziekten en het tegengaan van klimaatverandering.

SDG’s als richtinggevend kader

Vanuit haar missie zet HAS Hogeschool zich vol in om bij te dragen aan de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN): duurzame ontwikkelingsdoelen die  volgens de VN ‘de wereld tot een betere plek moeten maken in 2030’. Deze ontwikkelingsdoelen volgen de millenniumdoelen uit 2000 op en richten zich niet alleen op ontwikkelingsdoelstellingen, maar ook op verduurzaming. Ze gelden wereldwijd als een belangrijk richtinggevend kader. Van de 17 doelen raken vooral SDG’s 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15 en 17 aan de missie van HAS Hogeschool, met SDG 4 - Quality Education - als voornaamste uitgangspunt.
Meer weten over de SDG’s? https://www.sdgnederland.nl/