Visie

HAS Hogeschool is een ondernemende top hogeschool:
 • met top opleidingen,
 • hoge waardering van  studenten, medewerkers, alumni en bedrijven,
 •   trendsettend als expertisecentrum,
 • ingebed  in maatschappelijke ontwikkeling. 
 
We staan midden in de sector agro, food en  leefomgeving en zorgen voor real life solutions. 
 
De HAS staat stevig:
 • ondernemend,
 • zelfstandig, 
 • met een duidelijke missie en visie. 

Een platte en fitte organisatie, met  gemotiveerde en resultaatsverantwoordelijke  teams, met zelforganisatie als organiserend  principe. Sturing op realisatie van visie  en strategie gekoppeld aan ruimte voor  eigen verantwoordelijkheid. Een goede  facilitering van professionals in hun werk.   Horizontale coördinatie is daarbij een leidend  organiserend principe.

Financieel hebben we een gezonde en  solide basis en zoeken we actief naar  financieringsbronnen voor innovatie: dat geeft  ons ruimte om te ondernemen en onze eigen  ontwikkeling te initiëren. 
 
Ieder mens is uniek en maakt zijn eigen   ontwikkeling door gericht op een actieve  loopbaan in onze sector en een actief leven in  de maatschappij. Dat uitgangspunt vormt de  basis voor onze gehele werkwijze.   Ons onderwijs gaat daarom over talentgericht  en ondernemend leren in een sterke   wisselwerking met de beroepspraktijk. 
 
We leiden onze studenten breed op: 
Brede competenties:
 • techniek/vak 
 • maatschappelijke en economische relevantie
 • personal skills;

Breed profielspectrum:

 • adviseurs
 • innovators/creatieve professionals
 •  ondernemers
 • vaktechnisch specialisten;
 • internationaal:
 
Onze sector is internationaal,  de HAS-student studeert daarom in een  internationale context.