Publicatie Agri & Food Trendrapport 2014

In samenwerking met bureau Berenschot wordt jaarlijks het Agri & Food trends onderzoek gedaan, met focus op strategische trends in de agrifoodsector. Hierbij worden op grote schaal bedrijven geënquêteerd in de primaire sector (tuinbouw, veeteelt, akkerbouw) en in de food sector (totaan grootschalige food bedrijven die lid zijn van FNLI). Dit levert een breed beeld op van de trends en strategische keuzes die in de sector gemaakt worden. Lector Harry van Delft en Ayla Hesp zijn vanuit het lectoraat partner in dit onderzoek.

Voor het Agri & Food Trends rapport 2014 heeft HAS student Jos Boumans actief meegeschreven. Lees zijn verhaal: ‘Agrifood moet meer doen voor behoud reputatie’