Dier

Studenten van de opleidingen Toegepaste Biologie en Dier- en veehouderij deden vorig jaar voor Arla Foods Nederland een afstudeeronderzoek naar het behoud en het verder stimuleren van biodiversiteit onder melkveehouders.

Kalveren zijn de melkkoeien van de toekomst. Een succesvolle kalveropfok levert veel voordelen op: minder milieubelasting, lagere kosten en een meer duurzame melkkoe.

HAS Hogeschool - Blauwdruk Kalveropfok
Er wordt op dit moment door studenten volop aan gesleuteld: de Slimme Pluimvee Assistent voor vleeskuikenstallen.
Fancom - HAS Hogeschool

Aanloop van jeugd naar een manege is, met name in landelijke provincies, niet vanzelfsprekend. Ondernemers doen er goed aan zich te verdiepen in andere doelgroepen, bijvoorbeeld de 40+ er. De maatschappij is aan het veranderen en daarmee verschuiven ook de perspectieven voor de paardensport.

Hippische Monitor HAS Hogeschool

18% van de Nederlandse huishoudens heeft een hond, staat in de monitor Feiten & Cijfers Gezelschapsdierensector 2015. Dat is ruim 1,5 miljoen honden.

Hondenonderzoek HAS Hogeschool

HAS Hogeschool, Heijs Food Products, Wageningen UR Livestock Research en Wageningen UR Food & Biobased Research en Marks & Spencer werken sinds februari 2015 samen aan de ontwikkeling van een innovatieve pluimveeproductieketen.

heijs

Een live webcast om op afstand een kijkje te kunnen nemen op een boerenbedrijf en een app waarmee kinderen spelenderwijs kennismaken met verschillende dieren uit de veehouderij.

Dierenapp

HAS Hogeschool heeft de afgelopen jaren een aantal beroepsopdrachten uitgevoerd voor Nedap, een Nederlands technologiebedrijf dat elektronische systemen ontwikkelt voor onder meer de veehouderij. Zo werd er onderzoek gedaan naar activiteitsmeters om de poten en hals van koeien.

nedap

Sinds februari 2014 werkt HAS Hogeschool samen met de NSFO (Nederlandse schapen- en geitenfokkersorganisatie) aan de bestrijding van rotkreupel bij schapen en voorlichting daarover aan schapenhouders. Rotkreupel is een aandoening aan de tussenklauwhuid van voornamelijk schapen.

NSFO

De diervoedersector vernieuwen en verduurzamen. Dat is de ambitie van Feed Design Lab in Wanssum.

Feed Design Lab

Pagina's