Leefomgeving & Natuur

De Nederlandse melkveehouderij staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Het verkorten van de keten, meer grondgebonden karakter van de melkveehouderij: 65% eiwit van eigen land, kringlooplandbouw en het verlagen van de milieu impact, zoals ammoniakemissie.

Vitelia Voeders topproject - HAS Hogeschool

Een groep van 6 vierdejaars studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving van HAS Hogeschool deed afgelopen voorjaar voor de Stichting Schone Polder onderzoek naar ‘Plan Perkpolder’ in de Zuidwestelijke Delta.

HAS Hogeschool

Voor gemeenten bestaat niet echt een structureel platform om kennis en ervaringen op het gebied van beheer openbare ruimte te delen. Ze werken binnen dit thema wel veel samen met studenten in allerlei projecten.

HAS Hogeschool - Beheer Openbare Ruimte

Studenten van alle leerjaren en van verschillende opleidingen van HAS Hogeschool doen onderzoek op weidevarkenshouderij Den Elshorst.

Den Elshorst - HAS Hogeschool

Op drie percelen van samen 20 hectare in Schijndel (gemeente Meierijstad) ontstaat in de komende jaren het grootste productievoedselbos van Nederland. Met de aanleg wordt in het najaar gestart.

Lekker een potje voetballen op het sportveld. Of een balletje slaan op de golfbaan. Dan heb je goed gras nodig dat ook goed blíjft. Een uitdaging voor beheerders.

de Enk - HAS Hogeschool

In de week dat ze hun afstudeeropdracht moeten presenteren, willen Cas Wilting en Luuk Coopmans ook nog best even tijd maken om voor een artikel wat te vertellen over hun project ‘Coöperatief Composteren in Agro As de Peel’.

Agro As de Peel - HAS Hogeschool

Student Ken Arts van de opleiding Geo Media & Design van HAS Hogeschool heeft de Esri Young Scholars Award 2016 van Nederland gewonnen. De award is een initiatief van Esri en onderdeel van het Esri Young Scholars Program.

Esri Young Scholars Award HAS Hogeschool

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. De samenwerking met HAS Hogeschool kwam enkele jaren terug tot stand via de Provincie Noord-Brabant en vindt plaats op verschillende vlakken.

RIVM

Texplor Benelux is een bedrijf gespecialiseerd in lekdetectie op 3 gebieden: milieu, bouw en civiel. Ook voeren ze geofysische onderzoeken uit om de bodemopbouw in te beeld te brengen en bodemverontreiniging kwalitatief vast te kunnen stellen.

Texplor

Pagina's