Plant

Studenten van de opleidingen Toegepaste Biologie en Tuinbouw en akkerbouw werken het komende jaar binnen verschillende afstudeeropdrachten aan een onderzoek met als doel tot een duurzame teelt onder glas en verwerking voor specerijen in Nederland te komen.

HAS Hogeschool werkt nauw samen met verschillende partners in de Zuidwestelijke Delta. CZAV is er daar een van.

HAS Hogeschool - CZAV

Het was afgelopen zomer een van de 16 winnaars van de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen: het project De Natuurakker. 2 studenten van HAS Hogeschool deden hun afstudeeropdracht binnen dit project dat zich richt op het combineren van natuurontwikkeling en landbouwproductie.

HAS Hogeschool - Natuurakker

De sensortechnologie in de plantenteelt staat nog in de kinderschoenen. Er wordt al veel gebruik gemaakt van sensoren die een heleboel data leveren, maar hoe verwerk je die data? En wat kun je er nu concreet mee?

SCOUT HAS Hogeschool

Tijdens de gastcollegereeks ‘What About Soil’ die momenteel draait bij HAS Hogeschool wordt het ook aan de kaak gesteld: het is echt nodig om duurzaam bodembeheer en bodemvruchtbaarheid te koppelen aan elkaar en de werelden van  milieukundigen en agrarisch ondernemers samen te brengen.

Bodempaspoort HAS Hogeschool
Vasteplantenkwekerij Lucassen is een partnerbedrijf van HAS Hogeschool, locatie Venlo.
Astilbe

HAS Hogeschool werkt sinds de start van het Centre of Expertise Open Teelten samen met OCI Nitrogen, marktleider in minerale stikstof meststoffen. OCI ontsluit veel kennis als het gaat om het gebruik van meststoffen en is een voorloper in het verduurzamen van de meststoffensector.

nutrinorm

Sinds begin 2015 doen HAS Hogeschool, Botany en Philips Horticulture LED Solutions samen onderzoek naar meerlagenteelt in een hypermoderne tuinbouwfaciliteit: BrightBox.

BrightBox

Als eerste stadion ter wereld zet de Amsterdam ArenA geavanceerde technologie in om de conditie van de grasmat te meten.

grasonderzoek

Pagina's