Topprojecten Eiwittransitie in voeding

Dit zijn enkele projecten waar het lectoraat Eiwittransitie in voeding aan werkt of heeft gewerkt: